हरवलेले मूल

हरवलेले मूल

एकेकाळी एका छोट्या गावात रमेश नावाचा एक तरुण मुलगा राहत होता. तो एक दयाळू आणि सभ्य मुलगा होता आणि त्याला गावातल्या इतर मुलांबरोबर खेळायला आवडत असे. एके दिवशी रमेश जंगलात खेळत असताना हरवला. तो तासन्तास इकडे तिकडे भटकला, घरी परतण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत होता, पण तो अधिकाधिक हरवला.

रात्र पडताच रमेश घाबरू लागला. तो जंगलात एकटाच होता आणि त्याला काय करावे हेच कळत नव्हते. तो एका झाडाखाली बसून रडू लागला.

तेवढ्यात रमेशला आवाज आला. त्याने वर बघितले तर समोर एक मोठे अस्वल उभे असलेले दिसले. अस्वल कुरवाळत होते आणि दात काढत होते. रमेश घाबरला. त्याला वाटले की तो खाल्ला जाईल.

पण, अस्वल बोलले. “भिऊ नकोस,” अस्वल म्हणाला. “मी तुला दुखावणार नाही.”

रमेशला आश्चर्य वाटले. बोलणाऱ्या अस्वलाबद्दल त्याने यापूर्वी कधीही ऐकले नव्हते.

“तू कोण आहेस?” रमेशने विचारले.

“मी जंगलाचा रक्षक आहे,” अस्वल म्हणाला. “मी तुला पाहत आहे, आणि मला माहित आहे की तू हरवला आहेस. मी तुला घराचा रस्ता शोधण्यात मदत करीन.”

अस्वलाने रमेशला जंगलातून नेले आणि लवकरच ते गावाच्या काठावर आले. रमेशला घरी आल्याने खूप आनंद झाला. त्याने त्याला मदत केल्याबद्दल अस्वलाचे आभार मानले आणि मग तो त्याच्या पालकांना शोधण्यासाठी धावला.

त्याला पाहून रमेशच्या आई-वडिलांना खूप आनंद झाला. त्यांना त्याच्या आजाराची काळजी वाटत होती. रमेशने त्यांना बोलणाऱ्या अस्वलाबद्दल सर्व सांगितले आणि सुरुवातीला त्यांचा त्याच्यावर विश्वास बसला नाही. मात्र, त्यानंतर अस्वलाने जंगलातून बाहेर पडून रमेशच्या पालकांशी ओळख करून दिली.

रमेशचे आई-वडील थक्क झाले. त्यांनी यापूर्वी असे काहीही पाहिले नव्हते. त्यांनी आपल्या मुलाला मदत केल्याबद्दल अस्वलाचे आभार मानले आणि त्यांनी त्याला रात्रीच्या जेवणासाठी आमंत्रित केले.

अस्वलाने आमंत्रण स्वीकारले आणि त्याने रमेश आणि त्याच्या कुटुंबासोबत खूप छान वेळ घालवला. त्याने त्यांना जंगलाबद्दलच्या गोष्टी सांगितल्या आणि त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली.

रात्रीच्या जेवणानंतर अस्वलाने रमेश आणि त्याच्या कुटुंबाचा निरोप घेतला. त्याने लवकरच त्यांना पुन्हा भेट देण्याचे वचन दिले आणि मग तो जंगलात गायब झाला.

रमेश आणि त्याचे कुटुंब त्या बोलक्या अस्वलाला विसरले नाही. ते अनेकदा त्याच्याबद्दल बोलायचे आणि तो कोठून आला असा प्रश्न त्यांना नेहमी पडत असे. पण एक गोष्ट नक्की होती की, बोलणाऱ्या अस्वलाने रमेशचे प्राण वाचवले होते आणि ते त्यांचे कायमचे ऋणी राहतील

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *