ढेकूण आणि पिसू

३. ढेकूण आणि पिसू एक ढेकूण होता. तो राजमहालातील राजाच्या सुंदर पलंगात आपल्या कुटुंबाबरोबर राहत होता. तिथे ते सर्वजण राजाचे

Read more

चलाख कोल्हा

एक सरोवर होते. त्यात एक मगर आणि एक खेकडा राहत होते. ते दोघे जिवलग मित्र होते. त्या दोघांना मासे खायला

Read more

हरवलेले मूल

हरवलेले मूल एकेकाळी एका छोट्या गावात रमेश नावाचा एक तरुण मुलगा राहत होता. तो एक दयाळू आणि सभ्य मुलगा होता

Read more